منوی سایت

مجموع پادکست های طبقه بندی شده

حوزه فردی و سازمانی

گوینده علی یگانه
مشاوره توسعه کسب و کار

دسته بندی ویدئوهای آموزشی تخصصی مدیریت

compass

سفر و ماجراجویی با

علی یگانه

سفرنامه های من با روایتی خودمانی